Giới thiệu gương điển hình tiên tiến

Thứ ba, 31/05/2022 16:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1901/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến.

Thực hiện Văn bản số 871/BTĐKT-V.II ngày 21/4/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương tổ chức, phát động (sau đây gọi tắt là các phong trào thi đua yêu nước);

 Để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình tiên tiến trong ngành Xây dựng; Bộ Xây dựng đề nghị đơn vị lựa chọn, giới thiệu 01 tập thể (hoặc 01 cá nhân) điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị (nếu có) và gửi văn bản kèm theo danh sách trích ngang điển hình tiên tiến (có mẫu gửi kèm) về Bộ Xây dựng trước ngày 15/6/2022 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ (file word gửi về địa chỉ email bxd.tccb@gmail.com). Thông tin liên hệ: Đồng chí Phạm Ngọc Hải, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ; điện thoại: 0977.541196.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_1901-BXD-TCCB_31052022_signed.pdf

BXD_1901-BXD-TCCB_31052022_Ds.doc
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1901/BXD-TCCB.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)