Báo cáo tình hình triển khai Đề án đô thị thông minh

Thứ hai, 16/05/2022 17:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1683/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình triển khai Đề án đô thị thông minh.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các cơ quan liên quan báo cáo tình hình phát triển đô thị thông minh tại địa phương trước và sau khi ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030”.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/5/2022 (bản mềm xin gửi về địa chỉ baocao.uda@moc.gov.vn) để tổng hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1683-BXD-PTDT_16052022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1683/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)