Đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê chính thức năm 2020

Thứ tư, 21/07/2021 17:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2800/BXD-KHTC về việc đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê chính thức năm 2020.

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng chính thức năm 2020 theo quy định, Bộ Xây dựng đã có các công văn số 250/BXD-KHTC ngày 25/01/2021, số 1730/BXD-KHTC ngày 17/5/2021 gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện báo cáo thống kê ngành Xây dựng chính thức năm 2020. Đến nay, một số đơn vị còn gửi thiếu báo cáo hoặc chưa cập nhật số liệu vào phần mềm thống kê (Danh sách chi tiết tại phụ lục kèm theo).

(Lưu ý: Theo quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BXD về chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng, số liệu tại biểu 07C, 07D được tổng hợp lũy kế hàng năm đến thời kỳ báo cáo... Tuy nhiên, có đơn vị không báo cáo, dữ liệu thiếu hoặc số liệu chỉ căn cứ trên những đồ án QHXD được phê duyệt trong năm (Bạc Liêu, Cà Mau, Hải Dương, KonTum, Hà Nam, Nam Định, Tây Ninh, Yên Bái) hoặc bảng biểu xây dựng không đúng theo yêu cầu của thông tư hướng dẫn, dẫn đến việc thống kê bị sai xót rất nhiều, danh sách chi tiết các đơn vị rà soát lại số liệu biểu 07 tại phụ lục kèm theo).

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc báo cáo thống kê ngành Xây dựng theo quy định, cập nhật số liệu vào phần mềm và gửi báo cáo chính thức năm 2020 còn thiếu qua trục liên thông văn bản quốc gia về Bộ Xây dựng trước ngày 26/7/2021. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc xin liên lạc với đồng chí Hoàng Thị Đức Hạnh theo số điện thoại (024)39760271 máy lẻ 344; liên quan đến phần mềm liên lạc với đồng chí Mai Quốc Trường theo số điện thoại: (024)39742071, email: hotrobctk@moc.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2800-BXD-KHTC_20072021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2800/BXD-KHTC.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)