Bổ sung Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ ba, 20/07/2021 19:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/7/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 871/QĐ-BXD về việc bổ sung Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định, bổ sung Thành viên tham gia Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm các cá nhân sau:

1. Ông Tạ Quang Vinh, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ viên.

2. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tổ viên.

3. Ông Thân Hồng Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam, Tổ viên.

4. Ông Hoàng Xuân Hiệp, Phó viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, Tổ viên.

5. Ông Uông Hồng Sơn, Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ Xây dựng thuộc Viện Khoa học công nghệ Xây dựng, Tổ viên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 871/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)