Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thứ hai, 19/07/2021 10:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2789/BXD-VP gửi ác đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Những ngày gần đây trên cả nước đã xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, đặc biệt một số tỉnh, Thành phố, số ca nhiễm tăng cao không ngừng như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và 16 tỉnh phía Nam. Trước tình hình diễn biến phức tạp cùa dịch bệnh COVID-19, hiện nay trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong những ngày gần đây xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, trong đó một số ca chưa xác định được nguồn lây.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Công điện 15/CĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.

Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như sau:

1. Yêu cầu các cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 05 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khai báo y tế thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone khi ra ngoài. Khuyến khích mọi người dân sử dụng thương mại điện tử, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn.

2. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổng công ty chủ động xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến, chia ca; đặc biệt, các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hà Nội bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ, công chức, viên chức; người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến.

3. Khuyến khích các đơn vị tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc, đảm bảo môi trường an toàn và các biện pháp theo tình hình, diễn biến của dịch bệnh: Tăng cường sử dụng ứng dụng CNTT trong các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết các thủ tục hành chính; hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi Thành phố, các trường hợp đi công tác ra khỏi Thành phố phải báo cáo Thủ trường các cơ quan, đơn vị. Các đơn vị hạn chế các cuộc họp chưa cần thiết, nếu tổ chức các cuộc họp phải thực hiện đảm bảo khoảng cách và yêu cầu 5K tại phòng họp; tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

4. Các Tổng công ty, nhà máy, xí nghiệp tại các khu/cụm công nghiệp phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, có các phương án ứng phó khi có ca mắc tại cơ sở, thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 hàng ngày, cập nhật đánh giá an toàn COVID-19. Chủ động xây dựng phương án, kịch bản duy trì sản xuất trong trường hợp nhà máy bị phong tỏa, cách ly, lấy nhà máy là nơi cách ly và ổn định sản xuất (Phương án, kịch bản cần tổng thể và đồng bộ, có sự phối hợp và hỗ trợ các đơn vị, chính quyền cơ sở trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm sinh hoạt...để đảm bảo việc ăn ở, sản xuất tại nhà máy của các doanh nghiệp).

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh tại địa phương, đơn vị và kịp thời báo cáo Bộ các trường hợp phát sinh tại đơn vị có liên quan đến COVID-19 (địa chỉ email nhận báo cáo: nghiadinhtuan@gmail.com).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2789-BXD-VP_19072021.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2789/BXD-VP.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)