Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Thứ năm, 06/05/2021 10:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/5/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 502/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản gồm các ông, bà có sau:

I. Ban soạn thảo:

1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

4. Ông Bùi Tất Hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

5. Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;

6. Bà Lương Thị Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

7. Ông Chu Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

8. Bà Nguyễn Thị Thoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế,  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên.

II. Tổ biên tập:

1. Ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3. Ông Vương Duy Dũng, Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thư ký Tổ biên tập;

4. Ông Huỳnh Vũ Quốc Phương, Hàm Vụ phó Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

5. Ông Phạm Quang Định, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Pháp luật kinh tế ngành, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;

7. Ông Hoàng Vĩnh Hưng, Trưởng phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

8. Ông Đỗ Huy Hoàng, Phó trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

9. Ông Phạm Thanh Tùng, Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

10. Bà Kiều Thị Kim Dung, Chuyên viên Vụ Chính sách và Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

11. Ông Trần Lê Hưng, Chuyên viên Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, Thành viên;

12. Bà Nguyễn Yến Nhi, Chuyên viên Vụ Tín dụng các ngành kinh tế,  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên.

13. Ông Đỗ Bá Đại, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

14. Bà Lê Hồng Vân, Phó Giám đốc Viện Kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

Theo Quyết định, Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26, 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và có nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 502/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)