Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương

Thứ hai, 26/04/2021 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/4/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1361/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương.

Đối với việc xây dựng kế hoạch, phương án, đề án, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương, Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung như sau:

Về hình thức: Tùy theo đặc điểm cụ thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể lựa chọn một trong các hình thức xây dựng chương trình phát triển vật liệu xây dựng tại địa phương: kế hoạch, phương án, đề án, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng. Kế hoạch, phương án, đề án, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tại địa phương có thể được lập và phê duyệt riêng hoặc lồng ghép vào chương trình, kế hoạch khác của địa phương.

Về nội dung: Kế hoạch, phương án, đề án, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tại địa phương được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa Chiến lược 1266 đồng thời bảo đảm phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, nội dung chính bao gồm: Phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, bối cảnh phát triển kinh tế xã hội, các nguồn lực cho phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, dự báo tình hình phát triển của thị trường vật liệu xây dựng địa phương, khu vực, quan điểm, mục tiêu phát triển, các giải pháp thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương nghiên cứu triển khai. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phối hợp với Bộ Xây dựng để giải quyết.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1361-BXD-VLXD_26042021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1361/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)