Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ hai, 26/04/2021 17:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/4/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1354/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG phát thải từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2014 về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 phê duyệt Đề án xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao, ngày 26 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg, đồng thời chỉ đạo các nhà máy xi măng và các trạm nghiền xi măng trên địa bàn tăng cường nghiên cứu và sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu, phụ gia trong quá trình sản xuất.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1354-BXD-VLXD_26042021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1354/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)