Đôn đốc công tác lập, trình thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Thứ năm, 15/04/2021 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/4/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1235/BXD-KHTC gửi các đơn vị sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước về việc đôn đốc công tác lập, trình thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 05/5/2020 và văn bản số 598/BXD-KHTC ngày 25/2/2021 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và lập, trình thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2020, trình Bộ Xây dựng thẩm tra, phê duyệt đảm bảo thời hạn theo quy định tại Điều 21 - Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Đối với các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2020 đến nay đã quá thời hạn lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trình phê duyệt theo quy định: Yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thiện và gửi hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 30/4/2021 để thực hiện việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo đúng quy định; đồng thời xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc chậm trễ lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ quyết toán nếu có khó khăn vướng mắc, vượt quá thẩm quyền của chủ đầu tư, kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết. Quá thời hạn nêu trên, Thủ trưởng các đơn vị sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định; đồng thời Bộ Xây dựng kiên quyết không bố trí vốn để khởi công mới các dự án.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1235-BXD-KHTC_15042021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1235/BXD-KHTC.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)