Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thứ hai, 29/03/2021 17:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/3/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 290/QĐ-BXD về việc công bố bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Theo đó, bãi bỏ nội dung quy định thủ tục hành chính tại số thứ tự 4 phần I mục 2 của Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Quyết định số 1156/QĐ-BXD ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 290/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)