Báo cáo tình hình xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Thứ năm, 18/03/2021 15:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/3/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 905/BXD-VLXD về việc báo cáo tình hình xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp, trong đó nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của địa phương và doanh nghiệp (nếu có) theo hướng dẫn tại Phụ lục II của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/3/2021 để tổng hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_905-BXD-VLXD_17032021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 905/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)