Báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020”

Thứ năm, 12/11/2020 14:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/11/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5462/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020”.

Để chuẩn bị tổng kết Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020” (gọi tắt là Đề án 676), Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình thực hiện Đề án 676 theo những nội dung cơ bản như sau:

1. Tình hình triển khai:

- Về công tác lựa chọn huyện triển khai theo Đề án 676: Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội; thực trạng đô thị hóa; kế hoạch xây dựng nông thôn mới

- Tình hình lập, thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện thí điểm. Đánh giá về nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, đặc biệt là nội dung hình thành các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện

- Đánh giá về việc xây dựng kế hoạch triển khai các bước tiếp theo sau quy hoạch xây dựng vùng huyện được duyệt.

2. Nêu các kiến nghị, đề xuất của địa phương đối với việc thực hiện Đề án 676 (công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng vùng huyện, cơ chế triển khai thực hiện, chính sách và các kiến nghị đề xuất khác có liên quan).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị có liên quan lập báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 27/11/2020 để tổng hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5462-BXD-QHKT_11112020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5462/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)