Tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP

Thứ năm, 12/11/2020 14:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/11/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5457/BXD-TTr gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Triển khai thực hiện Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014, Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế các Nghị định hướng dẫn thi hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; đồng thời rà soát các quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phat vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở để sửa đổi, bổ sung cho đồng bộ với pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn.

 Để đảm bảo việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hiệu lực và tính khả thi, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ (theo mẫu báo cáo gửi kèm) và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 11 tháng 12 năm 2020, đồng thời gửi về hòm thư: lethihuyen@moc.gov.vn lehuyenbxd@gmail.com làm cơ sở đánh giá, nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi./.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_5457-BXD-TTr_11112020.pdf

BXD_5457-BXD-TTr_11112020_Phuluc.xlsx


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5457/BXD-TTr.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)