Thành lập Ban tổ chức cuộc thi tuyển Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các Bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây

Thứ sáu, 13/11/2020 14:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/11/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1452/QĐ-BXD về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi tuyển Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các Bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây, gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Thành viên;

3. Ông Phạm Khánh Toàn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thành viên;

4. Ông Trịnh Quốc Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;

5. Ông Nguyễn Tiến Thành - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Thành viên;

6. Ông Đặng Hải Triều - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Thành viên.

Theo Quyết định, Ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Quy chế thi tuyển Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các Bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây, Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-BXD ngày 16/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Mời các thành viên tham gia Hội đồng xét tuyển (Hội đồng Sơ tuyển và Hội đồng Chấm tuyển).

- Thành lập các Tổ kỹ thuật giúp việc cho Hội đồng xét tuyển.

- Chỉ đạo Cơ quan thường trực của Ban tổ chức thực hiện các công tác hậu cần, hành chính, thông tin và các công tác khác phục vụ cuộc thi; báo cáo về tình hình tổ chức cuộc thi.

- Tổ chức, công bố kết quả cuộc thi và trao thưởng.

Thành viên Ban tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự điều hành của Trưởng Ban tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban tổ chức.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/11/2020. Ban tổ chức tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1452-QD-BXD_12112020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1452/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)