Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

Thứ ba, 20/10/2020 16:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 và Văn bản số 3665/LĐTBXH-BĐG ngày 23/9/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020” (sau đây gọi tắt là Tháng hành động), Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Tháng hành động năm 2020 với nội dung như sau:

- Chủ đề Tháng hành động năm 2020:Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

- Thời gian: Từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020.

- Nội dung hoạt động, bộ nhận diện và các thông điệp truyền thông: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 3665/LĐTBXH-BĐG ngày 23/9/2020 về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 (sau đây gọi tắt là Văn bản số 3665/LĐTBXH-BĐG).

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai Tháng hành động theo nội dung hướng dẫn trên và báo cáo kết quả thực hiện (theo mẫu tại Phụ lục 3, Văn bản số 3665/LĐTBXH-BĐG) về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/12/2020 để tổng hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5066-BXD-TCCB_20102020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5066/BXD-TCCB.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)