Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020

Thứ ba, 31/03/2020 16:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/03/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1496/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh: An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020.

Ngày 01/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020. Để triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trên khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

1. Căn cứ vào Quyết định 714/QĐ-TTg, Quyết định 319/QĐ-TTg và nhu cầu thực tế cần phải di dời dân cư ra khỏi khu vực bị sạt lở, khu vực có nguy cơ bị sạt lở ven sông, kênh rạch và ven biển hoặc khu vực bị ngập lũ cần phải đắp bờ bao nhằm bảo đảm chỗ ở an toàn cho người dân trong giai đoạn 2020-2025 để tổ chức lập quy hoạch đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư, các bờ bao và lập kế hoạch thực hiện các dự án này theo từng năm, bảo đảm các cụm, tuyến dân cư được xây dựng phải thuận tiện trong việc đi lại của người dân và kết nối với hạ tầng có sẵn tại khu vực nhằm tránh hiện tượng dư thừa lô nền trống do người dân không vào ở.

2. Căn cứ vào kế hoạch xây dựng các cụm, tuyến dân cư và bờ bao trong giai đoạn 2020-2025 của địa phương, chỉ đạo khẩn trương lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn (trong đó xác định rõ các dự án kêu gọi xã hội hóa và dự án cần đầu tư vốn từ ngân sách) để đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn cho việc đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư và bờ bao trong giai đoạn này.

3. Đối với những cụm, tuyến dân cư mà địa phương có kế hoạch xã hội hóa việc xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Quyết định 319/QĐ-TTg thì khẩn trương tổ chức lựa chọn chủ đầu tư để triển khai thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

4. Chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (như điều chỉnh quy hoạch của cụm, tuyến dân cư để xây dựng các công trình vệ sinh môi trường, các điểm hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo việc làm cho người dân sinh sống trong khu vực này; xử lý lô nền trống, xử lý việc chuyển nhượng lô nền, nhà ở v.v...) theo đúng quy định tại các Quyết định nêu trên. 

5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách về vay vốn theo Quyết định 319/QĐ-TTg đến các hộ dân thuộc đối tượng được vay vốn của Chương trình (kể cả trường hợp đã vay vốn trước đây nhưng các hộ dân vay chưa đủ số vốn) để thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho các hộ gia đình vay vốn làm nhà ở hoặc xóa nợ theo quy định của Quyết định này.

6. Đối với tỉnh Cà Mau là địa phương được Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung vào diện thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện và tập trung nguồn vốn để xây dựng các cụm, tuyến dân cư, nhanh chóng đưa người dân tại các khu vực bị sạt lở, khu vực có nguy cơ bị sạt lở vào ở trong cụm, tuyến.

7. Đề nghị các địa phương tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Quyết định 714/QĐ-TTg và Quyết định 319/QĐ-TTg giai đoạn 2018-2020, kế hoạch thực hiện giai đoạn 2020-2025 và báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 01/6/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ trì tổ chức làm việc với các địa phương về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 714/QĐ-TTg và Quyết định 319/QĐ-TTg trên địa bàn để bảo đảm thực hiện có hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị UBND các địa phương nêu trên quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tại tệp dính kèm:
BXD_1496-BXD-QLN_31032020.pdf

 

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1496/BXD-QLN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)