Triển khai chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung của thủ tướng Chính phủ

Thứ sáu, 13/03/2020 14:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/03/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 1117/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị,  Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định về việc thực hiện triển khai Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

Hiện nay, Quyết định 48/2014/QĐ-TTg đã bước vào giai đoạn cuối, để đẩy nhanh việc hỗ trợ, nhằm tạo điều kiện cho các hộ gia đình nghèo có nhà ở ổn định, an toàn trước mùa mưa bão 2020, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương thực hiện một số công việc sau đây:

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg đến các đối tượng có tên trong Đề án tham gia chương trình để các hộ gia đình đăng ký nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình trên địa bàn, cân đối vốn ngân sách địa phương để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để huy động thêm nguồn lực và lồng ghép vào nguồn kinh phí hỗ trợ theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg nhằm nâng cao chất lượng nhà ở cho các hộ gia đình tham gia chương trình.

Đối với 05 tỉnh tham gia dự án hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), gồm Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, đề nghị UBND tỉnh thực hiện các công việc sau:

- Chủ động rà soát lại các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ để điều chỉnh bổ sung kịp thời, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện hỗ trợ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Đối với các tỉnh có số lượng đối tượng được hỗ trợ còn lại ít, đề nghị khẩn trương triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho các hộ gia đình, cố gắng hoàn thành Chương trình trong năm 2020.

- Các tỉnh có số lượng đối tượng còn lại nhiều, không thể hoàn thành việc hỗ trợ trong năm 2020, đề nghị khẩn trương lập, điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ cụ thể cho các năm 2020, 2021 và chủ động thực hiện tổng hợp các giải pháp nhằm đẩy nhanh việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình nghèo theo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra.

- Riêng đối với tỉnh Quảng Bình, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án GCF tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các huyện tham gia dự án GCF căn cứ vào tổng số kinh phí mà UNDP đã bố trí và kế hoạch thực hiện đã lập để tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung danh sách các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ theo dự án, bảo đảm có đủ đối tượng hỗ trợ, đồng thời lồng ghép, bổ sung thêm kinh phí hỗ trợ từ các nguồn để các hộ gia đình nghèo trên địa bàn thuộc đối tượng được hỗ trợ đều có thể tham gia Chương trình nhằm nâng cao chất lượng nhà ở và ổn định cuộc sống.

Đề nghị các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện. Trường hợp có các khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1117/BXD-QLN

 

Tài liệu đính kèm bài viết  
(BXD_1117-BXD-QLN_13032020.pdf) Tải về

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)