Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Thứ sáu, 13/10/2017 16:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 09/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2374/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo về tổ chức, hoạt độnggiám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng. 

Căn cứ quy định tại Điều 43 Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012, Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng, trong đó có quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn với các nội dung chính như sau:

1. Danh sách các giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng tính đến thời điểm báo cáo.

2. Tình trạng nợ đọng chi phí giám định tư pháp xây dựng, tiền bồi dưỡng giám định tư pháp xây dựng và tham dự phiên tòa tính đến thời điểm báo cáo.

3. Số lượng vụ việc giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn từ năm 2015 đến thời điểm báo cáo.

4. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; giải pháp tháo gỡ và kiến nghị.

(Chi tiết nội dung báo cáo theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Văn bản này)

Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/11/2017.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2374/BXD-GĐ. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_2374-BXD-GD_09102017.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)