Báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh

Thứ ba, 05/09/2017 15:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 05/9/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2072/BXD-GĐ gửi UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP), các công trình giao thông trong đô thị cấp I, cấp đặc biệt (trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ) phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác sử dụng.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo thẩm quyền quy định tại Điều 51 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo thông tin về các công trình giao thông trong đô thị cấp I, cấp đặc biệt (trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ) trên địa bàn khởi công sau ngày 01/7/2015.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo theo nội dung tại phụ lục kèm theo văn bản này về Bộ Xây dựng trước ngày 15/9/2017.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2072/BXD-GĐ. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)