Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thứ hai, 28/08/2017 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Ngày 28/8/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1989/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh khu vực miền Trung. 

Theo đó, để tạo điều kiện cho các hộ nghèo thuộc diện Chương trình được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg , Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo kịp thời triển khai thực hiện Quyết định này đến hết năm 2017.

Kết thúc thời hạn thực hiện Chính sách hỗ trợ, trong tháng 1/2018, đề nghị các địa phương có báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 và kết quả thực hiện toàn bộ Chương trình hỗ trợ theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm theo văn bản số 1117/TTg-CN ngày 01/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1989/BXD-QLN. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_1989-BXD-QLN_28082017.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)