Yêu cầu các đơn vị sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN gửi báo cáo niên độ ngân sách 2016

Thứ năm, 17/08/2017 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 14/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 172/BXD-KHTC gửi các đơn vị sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thuộc Bộ Xây dựng về việc yêu cầu các đơn vị sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN gửi báo cáo niên độ ngân sách 2016. 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tại Thông tư 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm;

Để đảm bảo tiến độ tổng hợp, quyết toán niên độ ngân sách 2016, Bộ Xây dựng đề nghị các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án được Bộ Xây dựng giao sử dụng vốn ngân sách lập báo cáo quyết toán niên độ ngân sách theo nội dung sau đây:

1. Về phần số liệu

Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng thực hiện các biểu quy định tại Thông tư 210/2010/TT-BTC, cụ thể như sau:

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB nguồn ngân sách nhà nước: Biểu số 01/CĐT;

- Báo cáo thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn ứng trước dự toán ngân sách năm sau (nếu có): Biểu số 02/CĐT;

- Báo cáo thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn trái phiếu Chính phủ (nếu có): Biểu số 03/CĐT;

- Báo cáo thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn ứng trước trái phiếu Chính phủ (nếu có): Biểu số 04/CĐT;

Chủ đầu tư/Ban quản lý phải đối chiếu số liệu về kế hoạch và vốn đã thanh toán với Kho bạc nhà nước trước khi lập báo cáo quyết toán năm.

2. Phần thuyết minh:

Chủ đầu tư/Ban quản lý: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Nhà nước giao trong năm; thuyết minh các tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan đến quản lý vốn đầu tư.

Báo cáo (kèm theo bản đối chiếu có xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản) gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 09/9/2017 đồng thời gửi theo địa chỉ Email: vietnga@moc.gov.vn.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 172/BXD-KHTC. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_172-BXD-KHTC_14082017.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)