Thành lập Tiểu ban Tuyên truyền tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 10/07/2017 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 10/7, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 755/QĐ-BXD về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam, gồm các thành viên có tên sau: 

1. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng Bộ - Phó trưởng Tiểu ban;

3. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Phó trưởng Tiểu ban;

4. Ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng Biên tập Báo Xây dựng - Phó trưởng Tiểu ban;

5. Bà Trần Thị Thu Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng - Ủy viên;

6. Ông Đỗ Duy Hiển, Phó Chánh Văn phòng Bộ - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - Ủy viên;

8. Bà Diệp Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng - Ủy viên;

9. Ông Bùi Chí Hiếu, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng - Ủy viên;

10. Bà Ma Thị Luận, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ - Ủy viên;

11. Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng Phòng Thông tin truyền thông, Văn phòng Bộ - Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Văn Lân, Phó trưởng ban Thi đua, Khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên.

13. Ông Hà Huy Hà, Hàm Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ - Ủy viên.

Theo Quyết định, nhiệm vụ của Tiểu ban Tuyên truyền gồm:

- Tổ chức tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin, truyền thông trong và ngoài Ngành về những thành tựu của ngành Xây dựng qua 60 năm xây dựng và phát triển và những mục tiêu, định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo; mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu các gương điển hình tiên tiến và tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam trước, trong và sau Lễ kỷ niệm (theo nội dung Kế hoạch tại Quyết định số 547/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

- Tổ chức thi viết bài hoặc ảnh về đề tài 60 năm ngành Xây dựng.

- Xây dựng phim tài liệu “Ngành Xây dựng 60 năm xây dựng và phát triển”.

- Tổ chức triển lãm, trưng bày sản phẩm, giới thiệu về thành tựu và truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Xây dựng.

- Tổ chức biên soạn cuốn sách kỷ yếu “Ngành Xây dựng - 60 năm xây dựng và phát triển”.

- Tổ chức phát động sáng tác ca khúc về ngành Xây dựng.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong toàn Ngành hướng về kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng.

- Xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

- Dự thảo Thông cáo báo chí về Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng.

Tiểu ban Tuyên truyền hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, theo sự phân công của Trưởng Tiểu ban và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 755/QĐ-BXD. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)