Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 10/07/2017 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 10/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 752/QĐ-BXD về việc hành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam, gồm các thành viên như sau: 

1. Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban;

2. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phó Trưởng ban;

3. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Thành viên;

5. Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn Sinh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - Thành viên;

8. Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Thành viên;

9. Ông Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng Bộ - Thành viên;

10. Ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập Báo Xây dựng - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thành viên;

Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Xây dựng và triển khai các chương trình, nội dung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam trên cơ sở Kế hoạch đã được ban hành tại Quyết định số 547/QĐ-BXD ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình, kế hoạch đã ban hành đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

3. Thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo.

4. Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, theo sự phân công của Trưởng ban và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 752/QĐ-BXD. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)