Thành lập Tiểu ban Nội dung tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 10/07/2017 16:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 10/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 753/QĐ-BXD về việc thành lập Tiểu ban Nội dung tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam, gồm các thành viên có tên sau: 

1. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Nguyễn Văn Sinh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó trưởng Tiểu ban;

3. Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Phó trưởng Tiểu ban;

4. Ông Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng Bộ - Phó trưởng Tiểu ban;

5. Ông Phạm Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng - Ủy viên;

6. Ông Đàm Đức Biên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Ủy viên;

7. Ông Trần Quốc Hùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ - Ủy viên;

8. Bà Đỗ Thị Phong Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Ban thi đua, khen thưởng - Ủy viên;

9. Ông Đỗ Văn Quảng, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - Ủy viên;

10. Ông Hoàng Hải Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thư ký Bộ trưởng - Ủy viên.

11. Bà Ma Thị Luận, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ - Ủy viên.

Theo Quyết đinh nhiệm vụ của Tiểu ban Nội dung gồm:

- Xây dựng Báo cáo 60 năm xây dựng và phát triển của Ngành;

- Xây dựng chương trình, nội dung, kịch bản chi tiết điều hành Lễ kỷ niệm; dự thảo diễn văn kỷ niệm, bài phát biểu của Lãnh đạo và các văn bản phục vụ Lễ kỷ niệm.

- Tổ chức phát động, đánh giá, tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam và thực hiện các quy trình, thủ tục khen thưởng phục vụ Lễ kỷ niệm; xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của Ngành.

- Tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ, thăm hỏi cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn trong Ngành; thăm các địa danh, công trình xây dựng tiêu biểu gắn với lịch sử xây dựng và phát triển của ngành Xây dựng.

- Định kỳ tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với Ban Chỉ đạo.

Tiểu ban Nội dung hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, theo sự phân công của Trưởng Tiểu ban và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 753/QĐ-BXD. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)