Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II

Thứ sáu, 28/07/2017 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 507/BXD-TCCB gửi các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp trực thuộc Bộ về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II. 

Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ II do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức, với mong muốn tiếp tục đưa những ý tưởng sáng tạo hỗ trợ cộng đồng trở thành hiện thực trong đời sống xã hội.

Trên cơ sở thể lệ cuộc thi, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, nhằm phát huy vai trò của tổ chức, cá nhân trong việc cùng nhau sáng tạo hỗ trợ cộng đồng và tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bộ Xây dựng yêu cầu các tổ chức, cá nhân các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tham gia sáng tạo, xây dựng dự án gửi về Ban tổ chức Cuộc thi, thời gian bắt đầu từ 31/7/2017 đến 28/02/2018; hồ sơ gửi qua địa chỉ: www.sangkienvicongdong.vn, để tìm hiểu thông tin xin liên hệ với bà Đặng Thị Thu Hoàn, Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc trung tâm - Tạp chí Cộng sản, điện thoại: 0903256014.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 507/BXD-TCCB. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_507-BXD-TCCB_28072017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)