Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thứ ba, 18/07/2017 16:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/7/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 768/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như sau: 

I- Ban soạn thảo Nghị định gồm có các thành viên:

1. Ông Lê Quang Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;

3. Bà Nguyễn Thị Hà Anh - Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, thành viên;

4. Ông Bùi Văn Dưỡng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng, thành viên;

5. Bà Trần Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc - Bộ Xây dựng, thành viên;

6. Ông Nguyễn Mạnh Khởi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, thành viên;

7. Ông Ngô Lâm - Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng, thành viên;

8. Ông Phạm Văn Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp - Bộ Xây dựng, thành viên;

9. Ông Hoàng Hữu Tân - Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, thành viên;

10. Ông Tạ Quang Vinh - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng, thành viên;

11. Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, thành viên;

II- Tổ Biên tập Nghị định gồm có các thành viên:

1. Bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng, Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Dư Minh - Trưởng phòng thẩm định dự án đầu tư phát triển đô thị - Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, thành viên;

3. Ông Lê Quốc Anh - Phó trưởng phòng Giám định chất lượng xây dựng 3 - Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng, thành viên;

4. Ông Vũ Anh Tú - Chuyên viên chính Vụ Quy hoạch kiến trúc - Bộ Xây dựng, thành viên;

5. Bà Lý Thị Thanh Hoa - Phó phòng Quản lý nhà - Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, thành viên;

7. Ông Nguyễn Kim Dũng - Chuyên viên Văn phòng - Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng, thành viên;

8. Ông Lê Việt Phương - Chuyên viên Văn phòng - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng, thành viên;

9. Ông Vũ Tiến Lực - Chuyên viên Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, thành viên;

10. Bà Ma Thị Luyến - Chuyên viên chính Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng, thành viên;

11. Bà Đặng Thị Hải Yến - Chuyên viên Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng, thành viên;

12. Bà Phạm Thị Huyên - Chuyên viên Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng, thư ký.

Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ của Ban soạn thảo và Tổ biên tập

1. Ban soạn thảo có nhiệm vụ thực hiện các nội dung quy định tại Điều 90 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu, soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành.

2. Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo Nghị định và có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

3. Ban soạn thảo, Tổ biên tập chấm dứt hoạt động khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 768/QĐ-BXD. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)