Tham gia Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017

Thứ tư, 12/07/2017 16:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được Thông báo số 25/TB-ĐCT ngày 26/6/2017 của Đoàn Chủ tịch - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc tổ chức Ngày phụ nữ Sáng tạo năm 2017 với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam; phát hiện, hỗ trợ hiện thực hóa và nhân rộng các sáng kiến nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tham gia phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo đó, ngày 11/7/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 480/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về việc tham gia Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017.

Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tổ chức triển khai Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017 tới toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và lựa chọn, giới thiệu các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của cá nhân nữ hoặc tập thể có lao động nữ từ 40% trở lên (hoặc tập thể do phụ nữ lãnh đạo, quản lý) đảm bảo các tiêu chí, điều kiện theo quy định (có văn bản hướng dẫn và mẫu hồ sơ đăng ký kèm theo).

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ đăng ký sản phẩm, ý tưởng sáng tạo về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức Cán bộ) trước ngày 30/7/2017 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, lựa chọn giới thiệu tham gia Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017./.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 480/BXD-TCCB. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_480-BXD-TCCB_11072017.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)