Đề cử danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016” Cúp Bông Hồng Vàng

Thứ tư, 12/07/2017 16:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1416/PTM-DNN ngày 15/6/2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc bình xét danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016” - Cúp Bông Hồng Vàng. Đây là danh hiệu nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan Trung ương tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hàng năm. 

Bộ Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp trực thuộc Bộ căn cứ tiêu chí, hướng dẫn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và thành tích đạt được của các nữ lãnh đạo doanh nghiệp thuộc đơn vị quản lý, tiến hành lựa chọn, giới thiệu 01 nữ doanh nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc (nếu có) đề cử tham gia bình xét danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016” - Cúp Bông Hồng Vàng (có Quy chế và mẫu báo cáo thành tích kèm theo).

Hồ sơ đề cử của các đơn vị yêu cầu gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/7/2017 để tổng hợp, lựa chọn giới thiệu đảm bảo tiến độ, thời gian quy định./.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 481/BXD-TCCB. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_481-BXD-TCCB_11072017.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)