Hội giảng giáo viên/giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Bộ Xây dựng năm 2017

Thứ sáu, 23/06/2017 10:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 456/BTCHG-BXD gửi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc chuẩn bị Hội giảng giáo viên/giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Bộ Xây dựng năm 2017. 

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, động viên giáo viên/giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Xây dựng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn,kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy... và chuẩn bị cho Hội giảng giáo viên/giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018. Ban tổ chức Hội giảng giáo viên/giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Bộ Xây dựng năm 2017 thông báo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện một số nội dung công việc như sau:

1. Một số nội dung cần chuẩn bị cho Hội giảng.

1.1. Đối tượng tham dự

Giáo viên/giảng viên và các trường thuộc Bộ Xây dựng tham dự. (Giáo viên/giảng viên đạt giải tại Hội giảng cấp trường trong các năm 2016-2017, chưa đạt giải ở các Hội giảng cấp tỉnh, cấp quốc gia và được nhà trường chọn cử).
Đơn vị đăng ký: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị có hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

1.2. Số lượng giáo viên-giảng viên/Trường tham dự

Đối với các trường có số lượng giáo viên/giảng viên cơ hữu dưới 50 giáo viên/giảng viên được đăng ký, chọn cử tối đa 02 giáo viên/giảng viên tham dự.

Đối với các trường có số lượng giáo viên/giảng viên cơ hữu từ 50 giáo viên/giảng viên trở lên được đăng ký, chọn cử tối đa 03 giáo viên/giảng viên tham dự.

Mỗi giáo viên/giảng viên tham gia Hội giảng phải chuẩn bị 03 bài giảng trong chương trình được phân công giảng dạy. Khuyến khích đăng ký ba bài giảng thuộc ba thể loại khác nhau như: 01 bài giảng lý thuyết, 01 bài giảng thực hành, 01 bài giảng tích hợp.

Đăng ký danh sách giáo viên tham dự Hội giảng theo Biểu số 01 gửi kèm.

1.3. Hồ sơ bài giảng dự thi bao gồm: Hồ sơ bài giảng đóng thành quyển theo thứ tự như sau:

Trang bìa thống nhất nội dung (theo Biểu 03 kèm theo) và màu bìa được quy định như sau: Màu vàng: Trình độ sơ cấp; Màu hồng: Trình độ trung cấp; Màu xanh da trời: Trình độ cao đẳng;

Chương trình tổng quát của môn học (thể hiện rõ vị trí bài giảng trong chương trình).

Đề cương chi tiết bài giảng (đối với bài thực hành là bản quy trình hoặc trình tự công việc, bản sai hỏng thường gặp và phiếu hướng dẫn luyện tập) và các bản vẽ, sơ đồ, bảng biểu…(nếu có) kèm theo.

Giáo án (theo mẫu thống nhất được quy định tại Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/11/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội); Việc biên soạn giáo án tích hợp phần “Thực hiện bài học” đơn vị có thể tham khảo thêm theo Biểu số 04 gửi kèm.

2. Nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Hội giảng.

2.1 Nội dung hoạt động Hội giảng.

Các bài trình giảng, bao gồm bài giảng lý thuyết (thời gian trình giảng 45 phút), bài giảng thực hành (phần hướng dẫn ban đầu, thời gian trình giảng tối đa 45 phút), bài giảng tích hợp (thời gian trình giảng bài giảng tích hợp từ 45 - 60 phút).

Giáo viên/giảng viên dự thi sẽ được tổ chức bốc thăm chọn bài giảng chính thức (1 trong 3 bài giảng giáo viên đã đăng ký) trước ngày khai mạc Hội giảng. Giáo viên/ giảng viên chỉ được bốc thăm bài giảng khi đã nộp trước 03 bộ hồ sơ bài giảng cho Ban tổ chức.

Sau khi bốc thăm được bài giảng chính thức giáo viên dự thi phải nộp hồ sơ bài giảng chính thức cho Ban tổ chức là 07 bộ sơ bài giảng.

Đối tượng giảng dạy tại hội giảng là học sinh giả định tại các đơn vị đăng cai chuẩn bị.

2.2. Thời gian tổ chức Hội giảng.

Dự kiến từ ngày 02/8/2017 đến ngày 05/8/2017. Trong đó:

- Lễ khai mạc: Dự kiến sáng 8h30 ngày 02/8/2017

- Tổ chức trình giảng: từ chiều ngày 02/8/2017 đến hết ngày 04/8/2017

(sau khai mạc có 01 bài trình giảng, đánh giá mẫu)

- Một số các hoạt động khác: Ngoài các hoạt động trình giảng, Ban tổ chức phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các Hội thảo chuyên đề về phối hợp giữa Doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Xây dựng trong công tác công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhâp...

- Lễ Tổng kết: Dự kiến ngày 05/8/2017

2.3. Địa điểm.

- Khai, bế mạc tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Việt xô số 1.

Địa chỉ: Xuân Hòa - Phúc Yên -Vĩnh Phúc;

- Trình giảng các nghề cơ khí: hàn, điện, đường ống ... tại Trường Cao đẳng nghề Việt xô số 1- Xuân Hòa - Phúc Yên -Vĩnh Phúc;

- Thi giảng các nghề Xây dựng: Xây trát, Ốp lát ... tại Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị.

- Thi giảng các môn cơ bản, kinh tế... tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1- Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội.

3. Giáo viên tham gia tiểu ban giám khảo.

Mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp giới thiệu 01 giám khảo/01 nghề đăng ký dự thi.

Giáo viên tham gia tiểu ban giám khảo là những giáo viên có năng lực, kinh nghiệm, nghiệp vụ sự phạm tốt (Ưu tiên giáo viên đã đạt giải tại Hội giảng giáo viên/giảng viên dạy nghề toàn quốc).

Đăng ký danh sách tiểu ban giám khảo Hội giảng theo Biểu số 02 gửi kèm.

4. Thời gian đăng ký dự thi Hội giảng.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gửi đăng ký danh sách giáo viên/giảng viên tham gia dự thi; danh sách cán bộ, giáo viên/giảng viên tham gia Tiểu ban giám khảo; về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ và Email: daotaobxdvutccb@gmail.com) trước ngày 08/07/2017.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 456/BTCHG-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_456-BTCHG-BXD_23062017.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)