Bộ Xây dựng: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2017

Thứ hai, 22/05/2017 09:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thực hiện Công văn số 2378/BYT-KCB ngày 08/5/2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2017 (từ 25- 31/5/2017), Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức các hoạt động về phòng chống tác hại của thuốc lá với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến và thực thi nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá:

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các địa điểm cấm hút thuốc lá; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chổng tác hại của thuốc lá; các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của thuốc lá.

Chỉ đạo đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hút thuốc lá nơi làm việc và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc.

Treo biển cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, kiểm tra thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc.

Đưa tiêu chí không hút thuốc lá nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.

2. Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá của đơn vị.

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25 đến ngày 31/5/2017):

Treo băng-rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày thế giới không thuôc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá tại cổng trụ sở cơ quan, đơn vị với nội dung thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc, nội dung chủ đề ngày thế giới không khói thuốc năm 2017: “Thuốc lá - mối đe dọa sự phát triển bền vững của các quốc gia” (kèm theo mẫu khẩu hiệu của Bộ Y tế để các cơ quan, đơn vị tham khảo).

Tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nơi làm việc, bệnh viện, trường học không khói thuốc, kinh nghiệm giám sát việc thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc.

Tổ chức các cuộc tìm hiểu, các buối nói chuyện về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Thông tin về chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và các tài liệu truyền thông được đăng trên trang thông tin điện tử của chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế: www.vinacosh.gov.vn.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2017 và các hình ảnh, tư liệu hoạt động về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 03/6/2017, file điện tử gửi về địa chỉ: bqhuy_bxd@yahoo.com để tổng hợp./.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 334/BXD-TCCB.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_334-BXD-TCCB_19052017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)