Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của dự án đầu tư xây dựng áp dụng hình thức hợp đồng EPC

Thứ năm, 20/04/2017 10:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/4/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 325/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của dự án đầu tư xây dựng áp dụng hình thức hợp đồng EPC bao gồm các ông, bà sau: 

1. Ông Lê Quang Hùng: Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban;

2. Ông Bùi Trung Dung: Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Phó trưởng ban;

3. Ông Trần Quốc Hùng: Phó Chánh Văn phòng Bộ - Phó trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Chí Hiếu: Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Thư ký;

5. Bà Tống Thị Hạnh: Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thành viên;

6. Ông Bùi Văn Dưỡng: Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Thành viên;

7. Ông Lê Văn Cư: Phó viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Bắc Thủy: Chuyên viên Vụ Kinh tế Xây dựng - Thành viên;

9. Ông Lê Quốc Anh: Phó trưởng phòng, Phòng Giám định 3, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Thành viên;

10. Bà Cao Thanh Nhàn: Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý dự án, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Thành viên;

11. Bà Vũ Thị An Minh: Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Thành viên;

12. Ông Trần Minh Phú: Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý kỹ thuật, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Thành viên.

Theo Quyết định, Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung và tiến độ soạn thảo Thông tư.

Thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban soạn thảo và đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư. Trường hợp vắng mặt phải báo cáo và có ý kiến bằng văn bản gửi tới Trưởng ban soạn thảo, đồng thời, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến việc dự thảo Thông tư do Trưởng ban soạn thảo phân công.

Theo đó, Tổ biên tập có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ:

Giúp Ban soạn thảo xây dựng đề cương; dự thảo Thông tư; tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Thông tư theo ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chuẩn bị nội dung và tài liệu cho các phiên họp của Ban soạn thảo.

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến soạn thảo Thông tư do Trưởng ban soạn thảo phân công.

Quyết định cũng nêu rõ, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có trách nhiệm điều phối, xây dựng kế hoạch soạn thảo Thông tư; làm đầu mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình xây dựng Thông tư và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ Xây dựng phân công.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập tự giải thể khi Thông tư được Bộ Xây dựng ban hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 325/QĐ-BXD. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)