Triển khai thực hiện Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam

Thứ tư, 12/04/2017 15:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 785/BXD-HTKT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam. 

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 về Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây viết tắt là Điều chỉnh định hướng cấp nước), Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện Điều chỉnh Định hướng cấp nước, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Điều chỉnh định hướng cấp nước, đáp ứng nhu cầu phát triển cấp nước của địa phương trong giai đoạn đến 2020, 2025 và tầm nhìn đến 2050.

2. Hoàn thành việc lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành cấp nước vùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó đề nghị bổ sung các nội dung có liên quan đến biến đổi khí hậu và bảo đảm cấp nước an toàn.

3. Tổ chức rà soát hoặc thực hiện ký kết thỏa thuận dịch vụ cấp nước theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý giữa cơ quan nhà nước và đơn vị cung cấp dịch vụ cấp nước trong việc đầu tư, phát triển cấp nước, đồng thời thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn.

4. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ nguồn nước, hệ thống cấp nước cũng như việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Trên đây là một số nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai thực hiện Điều chỉnh định hướng cấp nước, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/5/2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 785/BXD-HTKT. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_785-BXD-HTKT_12042017.docxTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)