Đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài năm 2018

Thứ sáu, 27/10/2017 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 22/BXD-QLDN gửi các Tổng công ty - Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Bộ Xây dựng; Người đại diện phần vốn tại các TCT cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm chủ sở hữu về việc đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài năm 2018. 

Thực hiện Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư, ngày 05/10/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 8145/BKHĐT-ĐTNN về việc hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018.

Bộ Xây dựng đề nghị các Tổng công ty - Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Bộ và Người đại diện phần vốn tại các Tổng công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm Chủ sở hữu căn cứ vào kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài theo mẫu biểu sau:

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/10/2017 (đồng thời gửi file mềm về Vụ QLDN - bà Lê Thị Thu Hà, địa chỉ email: halt010168@gmail.com, ĐT 0913502260) .

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 22/BXD-QLDN. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_22 BXD-QLDN_27102017.PDFTải về
BKHDT_8145 BKHDT-DTNN_05102017.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)