Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017

Thứ sáu, 17/02/2017 16:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 237/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ về việc triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017. 

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 4401/LĐTBXH - ATLĐ ngày 03/11/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" bắt đầu từ năm 2017.

Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), thực thi có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động; thực thi các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng của các cơ quan, đơn vị, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa các sự cố mất an toàn, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 thiết thực, hiệu quả bằng các nội dung, hình thức cụ thể như sau:

1. Chủ đề: "Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp"

2. Thời gian và phạm vi triển khai

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 30/5/2017

- Phạm vi triển khai: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

3. Nội dung hoạt động trong Tháng hành động ATVSLĐ

Phát động, tuyên truyền các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm về chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể đến các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng (mục đích, ý nghĩa, vai trò của công tác huấn luyện ATVSLĐ); tuyên truyền về Luật ATVSLĐ; đồng thời tăng cường các biện pháp kỹ thuật đảm bảo ATVSLĐ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ tại nơi làm việc và tại đơn vị.

Rà soát, củng cố và kiện toàn hệ thống quản lý công tác An toàn, vệ sinh lao động (Hội đồng ATVSLĐ, bộ phận ATVSLĐ ) của các Tổng công ty và các đơn vị thành viên phù hợp với quy định hiện hành; rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, biện pháp kỹ thuật đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc, các quy định về quản lý, sử dụng đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong sản xuất và thi công xây dựng. Tổ chức công tác tự kiểm tra ATVSLĐ thường xuyên tại các nơi làm việc, tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ theo quy định.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ như: Tập huấn, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng làm việc đảm bảo ATVSLĐ, tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ cho người lao động; tổ chức hội nghị, hội thảo, mittinh, phát động phong trào thi đua, các cuộc thi tìm hiểu về ATVSLĐ; tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ đội sản xuất; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATVSLĐ và các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị mang ý nghĩa thiết thực, tránh tình trạng hình thức, lãng phí.

Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên hoặc gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các cơ quan thông tin báo chí thuộc Bộ như Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng … đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, truyền thông ATVSLĐ, phát hành các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, đưa tin phản ánh kịp thời các hoạt động về Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017 của các cơ quan, đơn vị trong ngành Xây dựng trước và trong thời gian tổ chức.

Giao cho Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017 và tổ chức kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ trong sản xuất và thi công xây dựng tại các doanh nghiệp (kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau).

4. Kinh phí triển khai thực hiện

Đối với các cơ quan trực thuộc Bộ: Kinh phí tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

Đối với các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh: Xây dựng kế hoạch, kinh phí triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm của đơn vị trên cơ sở chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Tổ chức thực hiện

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 4401/LĐTBXH và văn bản này, báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 25/02/2017; báo cáo kết quả tổ chức thực hiện trước ngày 15/7/2017 ( gửi về Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng, để tổng hợp).

Các đơn vị đang thi công các công trình trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham gia, hưởng ứng các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017 tại các địa phương do Ban Chỉ đạo Trung ương giao cho địa phương tổ chức.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung trên và báo cáo về Bộ Xây dựng để tổng hợp./.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 237/BXD-TCCB. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_237-BXD-TCCB_15022017.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)