Thành lập Tổ công tác của Bộ Xây dựng về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Thứ hai, 06/02/2017 16:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 56/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác của Bộ Xây dựng về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Lê Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Tổ phó

3. Bà Trần Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc - Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Thành viên

5. Ông Đàm Đức Biên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Thành viên

6. Ông Hoàng Hữu Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu Xây dựng - Thành viên

7. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - Thành viên

8. Bà Trần Thị Lan Anh Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Thành viên

9. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản - Thành viên

10. Ông Lưu Đức Cường, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia - Thành viên

11. Bà Phạm Thúy Loan, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia - Thành viên

12. Ông Đinh Quốc Dân, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng -Thành viên

13. Bà Lưu Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vật liệu Xây dựng - Thành viên

14. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu. Hàm trưởng phòng tổng hợp, Văn phòng Bộ Xây dựng - Thành viên

15. Bà Lưu Linh Hương, Chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Thư ký Tổ công tác

Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác:

1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các hoạt động của Ngành giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách của Ngành nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển ngành theo hướng tăng trưởng xanh căn cứ vào các Văn bản liên quan của Chính phủ và các Bộ, Ngành có liên quan.

2. Nghiên cứu đề xuất với Bộ Xây dựng ban hành các Kế hoạch hành động của Ngành liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

3. Chỉ đạo Nhóm hỗ trợ Tổ công tác xây dựng và tổng hợp báo cáo, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của đơn vị, của Bộ theo định kỳ và hàng năm.

4. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Bộ và toàn ngành.

5. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.

Theo Quyết định, Nhóm hỗ trợ Tổ công tác về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh gồm các ông, bà:

1. Bà Lưu Linh Hương, Chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Trưởng nhóm

2. Bà Nguyễn Lý Hồng, Chuyên viên Vụ Quy hoạch Kiến trúc - Tổ phó

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế - Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Nga, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch Tài chính - Thành viên

5. Ông Vũ Tiến Lực, Chuyên viên Vụ Vật liệu Xây dựng - Thành viên

6. Ông Nguyễn Thành Đạt, Chuyên viên Phòng Quản lý hạ tầng, Cục Hạ tầng kỹ thuật - Thành viên

7. Bà Lê Hồng Thủy, Phó Trưởng Phòng Quản lý Phát triển đô thị, Cục Phát triển Đô thị - Thành viên

8. Ông Nguyễn Dư Minh, Trưởng Phòng Thẩm định dự án đầu tư Phát triển đô thị, Cục Phát triển Đô thị - Thành viên

9. Ông Vương Duy Dũng Trưởng Phòng, Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản - Thành viên

10. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Viện Quy hoạch Môi trường, hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia - Thành viên

11. Bà Lê Thị Lan Phương, Phó Giám đốc Viện Nhà ở và công trình công cộng, Viện Kiến trúc Quốc gia - Thành viên

12. Ông Nguyễn Huyên Giám, đốc Trung tâm Tư vấn thiết kế và xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Thành viên

13. Bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm thiết bị, môi trường và an toàn lao động, Viện Vật liệu Xây dựng - Thành viên

Nhóm hỗ trợ có trách nhiệm giúp Tổ công tác thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 56/QĐ-BXD. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)