Chỉ định Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng

Thứ năm, 13/11/2014 11:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 12/11, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1355/QĐ-BXD về việc chỉ định Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, địa chỉ: số 81 Trần Cung – P. Nghĩa Tân - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng (tại Phụ lục kèm theo) phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.

Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 3 năm kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 914/QĐ-BXD ngày 26/9//2013.

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1355/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)