Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2), thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng

Thứ năm, 13/11/2014 11:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 31/10, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1310/QĐ-BXD về việc chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2), địa chỉ số 97 đường Lý Thái Tổ - quận Thanh Khê – TP. Đà Nẵng, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng (tại Phụ lục kèm theo) phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.

Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 3 năm kể từ ngày 01/11/2014, thay thế Quyết định số 1030/QĐ-BXD ngày 13/11/2012.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1310/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)