Áp dụng chi phí quản lý dự án theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng đối với Ban quản lý Dự án các công trình Giao Thông, tỉnh Lào Cai

Thứ năm, 04/12/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 04/12, Bộ Xây dựng đã có công văn  314/BXD–KTXD gửi Ban quản lý Dự án các công trình Giao Thông, tỉnh Lào Cai về việc áp dụng chi phí quản lý dự án theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.

Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng là chi phí tối đa để thực hiện các công việc quản lý dự án từ khi có chủ trương đầu tư đến khi dự án hoàn thành và được tính bằng tỷ lệ% của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được duyệt; Vì vậy, chi phí để thực hiện các công việc quản lý dự án Nâng cấp QL4 nối Hà Giang- Lào Cai theo nội dung Văn bản số 785/BDA-TV được tính bằng tỷ lệ% của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư theo Quyết định số 2620/QĐ-BGTVT ngày 01/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt.

Việc tính định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng trên giá trị xây lắp thực hiện (giá trị xây lắp quyết toán) là không phù hợp theo hướng dẫn tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD (tính trên dự toán chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được duyệt);

Trường hợp chủ đầu tư phải thuê các tổ chức, cá nhân có năng lực để thực hiện một số công việc quản lý dự án thì thực hiện theo hướng dẫn tại mục 8 của Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD;

 

Trung tâm Tin học
 
Nguồn: Công văn 314/BXD–KTXD
Tài liệu đính kèm bài viết
QD86TTG_1293266075210.PDFTải về
Cong van 314_1228376417273.docTải về
29969.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)