Chi phí khảo sát và thiết kế đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA có yêu cầu phải lập bằng hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh của Công ty cổ phần Nước và môi trường Việt Nam

Thứ sáu, 14/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng đã có công văn 289/BXD-KTXD (13/11), gửi của Công ty cổ phần Nước và môi trường Việt Nam về chi phí khảo sát và thiết kế đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA có yêu cầu phải lập bằng hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh.

Gói thầu Dich vụ tư vấn cho Dự án Thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội - Dự án II được thực hiện đấu thầu, vì vậy việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

Đối với các công việc khảo sát xây dựng, thiết kế kỹ thuật ngoài nội dung hợp đồng đã ký kết, có yêu cầu phải lập bằng hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh, thì chi phí khảo sát xây dựng, thiết kế được xác định theo qui định hiện hành. Riêng phần công việc có yêu cầu lập bằng tiếng Anh được xác định bằng cách lập dự toán chi phí (dịch tài liệu, in ấn tài liệu...).
 

 
Trung tâm Tin học
 
Nguồn: Công văn 289/BXD-KTXD
Tài liệu đính kèm bài viết
TT 05 2009 BCT ve gia ban dien 2009_1247733820714.docTải về
Cong van 289_1226648894267.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)