Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Thứ sáu, 14/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 13/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 288/BXD-KTXD gửi Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội  về chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Nội dung công việc quản lý dự án của chủ đầu tư được qui định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Định mức chi phí quản lý dự án để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án của chủ đầu tư được hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP bao gồm chi phí cho các công việc tổ chức lập dự án đầu tư, tổ chức thẩm định dự án, tổ chức thẩm tra thiết kế (kỹ thuật và bản vẽ thi công), dự toán xây dựng công trình, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng... Trường hợp chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn thực hiện các công việc này thì chi phí được xác định bằng dự toán theo qui định hiện hành. Nguồn chi phí lấy từ chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư.

 
 
Trung tâm Tin học
Nguồn: Công văn 288/BXD-KTXD
Tài liệu đính kèm bài viết
VB2057-BXD-KTXD_1247715319128.docTải về
Cong van 288_1226648799938.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)