VINACONEX: Hoàn thành tốt mục tiêu cổ phần hoá doanh nghiệp

Thứ bẩy, 05/11/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Cho đến thời điểm hiện tại VINACONEX đã có 44 đơn vị hoạt động theo phương thức Cty cổ phần.
Bên cạnh đó các tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị của Cty cổ phần vẫn hoạt động theo một chiến lược phát triển chung, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị TCty. Các Cty sau khi cổ phần hoá đã phát triển tốt và làm ăn có hiệu quả. Bảo đảm sự an toàn và phát triển vốn Nhà nước, phát triển quy mô doanh nghiệp và bảo đảm không ngừng nâng cao đời sống của đội ngũ CBCNV.

Nguồn tin: Báo Xây dựng, số 88, ngày 03/11/2005
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)