Chỉ thị của Bộ Xây dựng về tổ chức Cuộc vận động "Xây dựng và phát triển lực lượng công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng trong tình hình mới "

Thứ ba, 01/11/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 31/10/2005 Bộ Xây dựng đã ra Chỉ thị số 08/2005/CT-BXDvề tổ chức Cuộc vận độngXây dựng và phát triển lực lượng công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng trong tình hình mới .
Mục tiêu cuộc vận động là Xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân viên chức - lao động ngành Xây dựng lớn mạnh về số lượng và chất lượng với cơ cấu hợp lý; Xây dựng đơn vị Doanh nghiệp, Cơ quan, Trường đào tạo... vững mạnh và phát triển. Các đơn vị trong Ngành phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển lực lượng CNVC-LĐ giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với số lượng lao động chính, cơ bản được ổn định, cơ cấu ngành nghề hợp lý, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề phù hợp với định hướng phát triển của mỗi đơn vị trong từng thời kỳ. Thực hiện đúng các quy định của Pháp luật hiện hành về quản lý và sử dụng lao động. Kiện toàn tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, có biện pháp quản lý, sử dụng hiệu quả lực lượng công nhân kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân có tay nghề cao, có chế độ cụ thể, phù hợp để khuyến khích công nhân viên và người lao động làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Một trong những nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh và phát triển là chế độ chính sách để người lao động được hưởng các quyền lợi gắn liền với nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật Lao động: chăm lo, cải thiện đời sống của CNVC - Lao động, đảm bảo hài hoà các lợi ích của Nhà nước, đơn vị và người lao động phù hợp cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nguyễn Thị Đỗ Hạo
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)