Sẽ có Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam

Thứ bẩy, 15/10/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 242/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án thành lập Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam VIWASEEN theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Theo đó, VIWASEEN sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và kinh doanh đa ngành, trong đó ngành chính là thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước; đầu tư kinh doanh, xây dựng đồng bộ các hệ thống cấp thoát nước quy mô lớn, các dự án có tính vùng, liên vùng, liên tỉnh; làm tổng thầu các dự án cấp thoát nước và môi trường.
Quyết định cũng nêu rõ Công ty mẹ- VINASEEN là Công ty Nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Xây dựng cấp thoát nước - Công ty Nhà nước độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng. Còn Công ty con là các Công ty TNHH Nhà nước một thành viên, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH nhiều thành viên, Công ty Liên doanh mà Công ty mẹ có vốn góp chi phối...
Nguồn Báo Xây dựng, ngày 13/10/2005
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)