Sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cổ phần hoá DNNN

Thứ tư, 05/10/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Theo Quyết định số 102/2005/QĐ-TTg về phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nướcthuộc Bộ Xây dựng trong 2 năm 2005-2006, kế hoạch đề ra năm 2005 là cổ phần hoá 40 doanh nghiệp.
Tuy nhiên, tính đến hết 9 tháng đầu năm nay, Ban Đổi mới doanh nghiệp Bộ Xây dựng đã đôn đốc chỉ đạo các Tổng Công ty áp dụng nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là việc triển khai đồng loạt các công đoạn. Về phía Bộ cũng có chủ trương đưa một số doanh nghiệp thuộc diện được giữ lại 100% vốn Nhà nước vào diện cổ phần hoá. Qua đánh giá thẩm định lại giá trị doanh nghiệp, tổng vốn Nhà nước đã tăng lên hơn 200 tỷ đồng không tính Tổng Công ty xi măng Việt Nam.
Nguồn: Báo Xây dựng ngày 4/10/2005.
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)