42,7 tỷ đồng cho các công trình cấp bách phục vụ di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La

Thứ tư, 28/09/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Theo Quyết định số 1007/QĐ-TTg do Thủ tướng ban hành ngày 22/9/2005, 42,7 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách TW năm 2005 được cấp bổ sung cho các tỉnh: Sơn La, Điện Biên để đầu tư cho các công trình cấp bách phục vụ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.
Cụ thể, tỉnh Sơn La được cấp bổ sung 35,7 tỷ đồng trong đó dự án mở rộng nâng cấp trường dạy nghề tỉnh: 25 tỷ đồng; Đài truyền thanh, truyền hình khu vực công trường nhà máy thủy điện Sơn La và huyện Mường La: 10,7 tỷ đồng; tỉnh Điện Biên được cấp 7 tỷ đồng dự án xây dựng trường dậy nghề tỉnh.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT bố trí số kinh phí cho các tỉnh thực hiện. UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Cũng theo Quyết định số 1007/QĐ-TTg, Thủ tướng cho phép bổ sung danh mục đầu tư là đường liên xã đã có danh mục trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/04, nhưng chưa thuộc danh mục đầu tư tại Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12/5/04 của TTg CP về việc ban hành Quy định về bồi thường, di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La, vào danh mục đầu tư của Quyết định này.

Chủ tịch UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu cân đối từ nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La được giao cho tỉnh hàng năm để bố trí đầu tư cho các công trình cụ thể; chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện dự án đầu tư theo quy định hiện hành.

Đối với các công trình phục vụ di dân, tái định cư ngoài 3 công trình cấp bách nêu trên, nhưng chưa có trong danh mục của Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/04, Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, KH&ĐT và các cơ quan liên quan làm việc cụ thể với UBND tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu rà soát, xem xét các danh mục đầu tư thật cần thiết để bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La trình Thủ tướng quyết định.

Nguồn tin : Báo Hà Nội Mới điện tử.
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)