Sẽ kiểm tra tất cả các công trình nhà ở phục vụ tái định cư và GPMB

Thứ sáu, 13/05/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Đây là nội dung quan trọng của văn bản mới được Bộ Xây dựng phát đi hôm 7/3/2005.
Theo đó, để thực hiện nghiêm Luật Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra các công trình nhà ở đã và đang được xây dựng nhằm phục vụ tái định cư và giải phóng mặt bằng trong phạm vi địa phương với các nội dung: đánh giá chất lượng các công trình theo các yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và ý kiến nhận xét của các hộ dân sử dụng công trình; kiểm tra điều kiện, đánh giá năng lực của các Ban quản lý dự án xác định rõ những Ban quản lý dự án nào thực hiện cả pháp nhân chủ đầu tư; kiểm tra điều kiện năng lực của các nhà thầu tham gia xây dựng công trình; kiểm tra việc quản lý chất lượng đối với các công tác khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng công trình theo quy định của Luật xây dựng và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; kiến nghị những vấn đề cần xử lý về chất lượng công trình và trách nhiệm của những chủ thể gây ra hư hỏng, xuống cấp, không bảo đảm chất lượng của các công trình này. Các báo cáo triển khai công việc này gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/3/2005.
Theo Báo xây dựng số 20 ra ngày 10/3/2005
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)