Giấy phép xây dựng tạm phải ghi rõ thời gian có hiệu lực

Thứ sáu, 13/05/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Đây là một trong những điểm quan trọng của Thông tư số 09/2005/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng vừa được Bộ Xây dựng ban hành ngày 6/5/2005
Theo đó, việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố những chưa thực hiện. Tùy thuộc vào tình hình, đặc điểm của mỗi địa phương, mỗi khu vực, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng, quy mô công trình được phép xây dựng tạm cho phù hợp, tránh lãng phí nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường để làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng tạm và xác định thời gian có hiệu lực của giấy phép xây dựng tạm. Trong nội dung giấy phép xây dựng tạm phải ghi rõ thời gian có hiệu lực của giấy phép. Hết thời hạn có hiệu lực của giấy phép, nếu Nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch thì chủ công trình xây dựng phải tự phá dỡ và được đền bù phần hiện trạng công trình đã có trước khi xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chủ công trình xây dựng phải chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế.
Theo Báo Xây dựng số 37 ra ngày 10/5/2005
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)