Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế “Nghiên cứu định hướng phát triển kiến trúc vùng đồng bằng sông Hồng”

Thứ năm, 15/08/2019 09:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 14/8/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Dự án SNKT “Nghiên cứu định hướng phát triển kiến trúc vùng đồng bằng sông Hồng” do Viện Kiến trúc quốc gia thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chủ trì cuộc họp. 

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chủ trì cuộc họp nghiệm thu

Trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt Dự án trước Hội đồng, Chủ nhiệm Dự án, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia, ThS.KTS. Vũ Đình Thành cho biết, Dự án nhằm tiếp tục hoàn thiện, bổ sung và cụ thể hóa Định hướng Kiến trúc Việt Nam (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 112/2002/QĐ/TTg ngày 3/9/2002 phê duyệt Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến năm 2020), phù hợp với điều kiện thực tiễn kiến trúc vùng đồng bằng sông Hồng, đồng thời làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước tham khảo trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, hướng dẫn, khuyến khích phát triển kiến trúc vùng đồng bằng sông Hồng phù hợp Luật Kiến trúc mới được ban hành. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát thực tiễn kiến trúc các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng cũng như tổng hợp các số liệu, tài liệu liên quan, sau đó tiến hành phân tích, đánh giá để đưa ra các đề xuất, kiến nghị.

Đối với khu vực đồng bằng sông Hồng, nhóm nghiên cứu đề xuất, định hướng chung phát triển kiến trúc các đô thị cần nhất quán với các quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thân thiện với môi trường. Trong đó, kiến trúc nông thôn sẽ hướng đến không gian cộng sinh giữa con người và thiên nhiên, mật độ xây dựng thấp, có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống, hiện đại và cần phân định theo các vùng: Vùng nông thôn truyền thống, vùng ven đô, khu vực nông thôn quy hoạch mới.

Kết thúc quá trình nghiên cứu, Dự án kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu nhận diện, đánh giá kiến trúc các vùng miền để có bức tranh toàn cảnh về Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam; nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung Nghị định 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, đảm bảo phù hợp với các nội dung của Luật Kiến trúc và Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam; ban hành Thông tư về thi tuyển, tuyển chọn, đấu thầu thiết kế; các địa phương cần xây dựng chương trình quản lý, kế hoạch phát triển kiến trúc đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương; Hội Kiến trúc sư Việt Nam, các hội, hiệp hội chuyên ngành và các cơ quan quản lý cần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, phê bình kiến trúc; Định hướng Kiến trúc cần được cụ thể hóa thành các chương trình đào tạo và gắn liền với các hoạt động đào tạo kiến trúc sư tại các trường đại học.

Nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh Dự án, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã có những nhận xét, góp ý giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu Viện Kiến trúc quốc gia trong quá trình thực hiện Dự án, đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng để sớm hoàn chỉnh Báo cáo, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định, trong đó chú ý phân tích kiến trúc vùng đồng bằng sông Hồng, sử dụng ngôn ngữ kiến trúc thông qua các hình vẽ thể hiện tỷ lệ, hình khối, màu sắc, công năng các công trình kiến trúc.

Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu Dự án SNKT “Nghiên cứu định hướng phát triển kiến trúc vùng đồng bằng sông Hồng”, với kết quả đạt loại Khá.


Trần Đình Hà 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)