Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045

Thứ tư, 08/05/2024 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành xây dựng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng là thành viên Hội đồng; lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tóm tắt thuyết minh Nhiệm vụ tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn nêu lý do, sự cần thiết lập quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045.

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma trở thành đô thị văn minh, hiện đại; là trung tâm dịch vụ, thương mại cửa khẩu; dịch vụ du lịch quốc gia và quốc tế; có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, mạng lưới dịch vụ hoàn thiện; hấp dẫn đầu tư, thu hút lực lượng lao động; đảm bảo môi trường xanh, sạch, bền vững; đảm bảo quốc phòng an ninh; phòng ngừa, ngăn chặn tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an sinh xã hội của quá trình phát triển khu vực cửa khẩu; phát triển hạ tầng kỹ thuật, tạo sinh kế cho người dân, góp phần bố trí, ổn định dân cư các xã biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Nhiệm vụ yêu cầu nội dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 đưa ra các dự báo phát triển và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; lập các phương án cơ cấu quy hoạch, nêu các luận cứ để xác định phương án tối ưu; xây dựng kế hoạch sử dụng đất của khu vực theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn; đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở phù hợp với định hướng phân khu chức năng theo nguyên tắc khai thác triệt để quỹ đất, tận dụng cảnh quan, thuận lợi cho đầu tư xây dựng và phân kỳ đầu tư; xây dựng mô hình và hướng phát triển khu vực cửa khẩu chính Chi Ma đến năm 2045; xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng, khu hạn chế phát triển, khu chỉnh trang, cải tạo, khu cần bảo tồn, tôn tạo, các khu chuyển đổi chức năng, khu phát triển mới; đề xuất cấu trúc phát triển, định hướng không gian kiến trúc cảnh quan các khu vực trọng tâm: cửa khẩu Chi Ma, lối mở Co Sa; đề xuất định hướng kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan; định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện.

Tại hội nghị, Hội đồng thẩm định liên ngành đánh giá đơn vị tư vấn và huyện Lộc Bình đã thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao; báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ đa dạng thông tin và đã đề ra được những nội dung, yêu cầu chính cho giai đoạn lập đồ án quy hoạch. Tuy nhiên, do khu vực nghiên cứu lập quy hoạch hiện nay mới là khu vực cửa khẩu (chưa phải Khu kinh tế cửa khẩu), nên đơn vị tư vấn cần phối hợp chặt chẽ với huyện Lộc Bình và các sở, ngành tỉnh Lạng Sơn rà soát cơ sở pháp lý để làm rõ hơn việc khu vực cửa khẩu chính Chi Ma được áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu biên giới; rà soát, xác định chính xác phạm vi ranh giới khu vực nghiên cứu; đảm bảo quy hoạch khu vực cửa khẩu chính Chi Ma phù hợp, đồng bộ với các cấp độ quy hoạch, đặc biệt là Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; sớm hoàn thiện và hồ sơ Nhiệm vụ để UBND tỉnh Lạng Sơn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)