Nghiệm thu 2 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia do trường Đại học xây dựng Hà Nội thực hiện

Thứ sáu, 26/04/2024 16:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện 2 Nhiệm vụ Khoa học và công nghệ do trường Đại học Xây dựng Hà Nội thực hiện, gồm: “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Hệ thống vách khuôn hào kỹ thuật - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm”; “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Hệ thống vách khuôn hào kỹ thuật - Phần 2: Đánh giá bằng tính toán hoặc thử nghiệm”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS Hoàng Tùng nêu lý do, sự cần thiết thực hiện 2 Nhiệm vụ khoa học và công nghệ nêu trên, đồng thời cho biết, 2 dự thảo tiêu chuẩn này đều được xây dựng trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn EN của châu Âu và một số tiêu chuẩn trong nước có liên quan.

Bố cục của dự thảo tiêu chuẩn “Hệ thống vách khuôn hào kỹ thuật - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm” gồm các phần: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Ký hiệu; Quy ước; Vật liệu; Yêu cầu; Đánh giá; Chỉ dẫn sử dụng; Đánh dấu; Sự tương thích; Phụ lục A, B, C, D. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống ván khuôn hào kỹ thuật bằng thép lắp ghép từ các cấu kiện đúc sẵn, bao gồm các yêu cầu về kết cấu, vật liệu.

Trong khi đó, tiêu chuẩn “Hệ thống vách khuôn hào kỹ thuật - Phần 2: Đánh giá bằng tính toán hoặc thử nghiệm” quy định các phương pháp tính toán và thử nghiệm để đánh giá sự phù hợp của hệ ván khuôn hào kỹ thuật với các yêu cầu của TCVN X-1:202x (tiêu chuẩn này đang trong giai đoạn dự thảo, chờ ban hành).

PGS.TS Hoàng Tùng cho biết, trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đề xuất thay chữ “vách khuôn” bằng chữ “ván khuôn” trong tên gọi 2 dự thảo tiêu chuẩn. Từ đó, điều chỉnh tên gọi các dự thảo tiêu chuẩn thành: “Hệ thống ván khuôn hào kỹ thuật - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm”; “Hệ thống ván khuôn hào kỹ thuật - Phần 2: Đánh giá bằng tính toán hoặc thử nghiệm”.

Tại cuộc họp, các chuyên gia, thành viên Hội đồng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, nghiêm túc của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời đánh giá, trong khuôn khổ thời hạn được giao, nhóm đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo hợp đồng; các hồ sơ nghiệm thu tuân thủ theo đúng quy định; các Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ và 2 dự thảo tiêu chuẩn có bố cục hợp lý, đảm bảo chất lượng. Hội đồng cũng nhất trí với đề xuất của nhóm nghiên cứu trong việc điều chỉnh tên gọi 2 dự thảo tiêu chuẩn.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, các chuyên gia thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung trong sản phẩm của các Nhiệm vụ. Các ý kiến chuyên gia tập trung chủ yếu vào việc chuyển dịch và sử dụng thuật ngữ khoa học, thuật ngữ chuyên ngành cần chính xác hơn và có sự thống nhất; chú ý biên tập các lỗi trình bày, lỗi chế bản.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Minh Long tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý kiến và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện hồ sơ 2 Nhiệm vụ để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu 2 Nhiệm vụ nêu trên, với kết quả đều đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)